Profile Picture
  • United States
  • English

Aboutنهال ها گیاهان جوانی هستند که از بذر جوانه زده اند. هنگامی که بذر خود را دارید، باید آن را بکارید. شما دو گزینه برای کاشت بذر خود دارید. می توانید کاشت را مستقیماً انجام دهید یا نهال را در داخل خانه شروع کنید. هر روش دارای مزایا و معایبی است که باید قبل از تصمیم گیری در مورد بهترین روش در نظر بگیرید.

در صورت کاشت مستقیم، باید بذر خود را مستقیماً در خارج از زمین بکارید. مزیت این روش این است که کار کمتری دارد. شما فقط باید بذر خود را بکارید، آن را آبیاری کنید و منتظر بمانید تا جوانه بزند. نکته منفی کاشت مستقیم این است که شما تحت الشعاع آب و هوا هستید. اگر خیلی سرد یا خیلی مرطوب باشد، ممکن است بذر شما جوانه نزند.

شروع فروش نهال گردو پالیز گردو در داخل خانه کار کمی بیشتر است، اما کنترل بیشتری به شما می دهد. برای شروع نهال در داخل خانه، باید سینی بذر را با مخلوط شروع بذر پر کنید. وقتی سینی بذر خود را پر کردید، بذر خود را بکارید و آبیاری کنید. شما باید نهال های خود را مرطوب نگه دارید، اما نه خیس. نهال ها باید گرم نگه داشته شوند، بنابراین ممکن است لازم باشد سینی بذر خود را روی یک تشک حرارتی قرار دهید.

هنگامی که نهال های شما جوانه زد، باید آنها را در گلدان پیوند بزنید. مزیت شروع انواع نهال گردو پالیزگردو در داخل خانه این است که می توانید آنها را به گلدان پیوند بزنید و در صورت بد بودن هوا آنها را به داخل بیاورید. نقطه ضعف شروع نهال در داخل خانه این است که باید به دفعات بیشتر آنها را آبیاری کنید.

هنگامی که نهال های شما به اندازه کافی بزرگ شد، می توانید آنها را در بیرون بکارید. مزیت کاشت نهال این است که کمتر توسط حیوانات خورده می شود. عیب کاشت نهال این است که نسبت به گیاهانی که مستقیم کاشته می شوند ظریف تر هستند.

هر روشی را که انتخاب می کنید، مطمئن شوید که انواع نهال گردو پالیز گردو های خود را به مراقبت های مورد نیاز خود بپردازید. آنها را به طور منظم آبیاری کنید و مراقب آفات باشید. با کمی عشق، نهال های شما به گیاهان سالم تبدیل می شوند.