Profile Picture
  • United States
  • English

About

وقتی نوبت به نهالستان در بیرون می رسد، چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید. مهمترین عامل آب و هوا است. باید مطمئن شوید که درجه حرارت مناسب برای نهالی که می خواهید بکارید. اگر هوا خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، نهال ها زنده نمی مانند.

عامل مهم دیگر خاک است. خاک باید سست و دارای زهکشی مناسب باشد. اگر خاک خیلی فشرده باشد، نهال ها قادر به رشد نخواهند بود.

همچنین باید مطمئن شوید که نهال ها نور کافی دارند. اگر نور کافی دریافت نکنند، رشد نخواهند کرد.

در نهایت، باید مطمئن شوید که نهال‌هایی را می‌خرید که برای منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید مناسب است. مناطق مختلف خاک و آب و هوای متفاوتی دارند. مطمئن شوید که تحقیقات خود را انجام دهید تا نهال هایی را خریداری نکنید که در منطقه شما رشد نمی کنند.

اگر همه این عوامل را در نظر بگیرید، سایت نهال در خارج از خانه می تواند راه بسیار خوبی برای شروع کار باغ شما باشد. فقط مطمئن شوید که نهال هایی را خریداری کنید که مناسب منطقه شما و شرایطی است که دارید.